เที่ยวกาญจนบุรี 3วัน 2คืน 5500 บาท จากกทม สะพานข้าแม่น้ำแคว วัดถ้ำมังกรทอง พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
วันแรก กทม.-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-วัดถ้ำมังกรทอง-วัดถ้ำเขาปูน-ถ้ำกระแซ-น้ำตกไทรโยคน้อย
05.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดีตรงข้าม ม.หอการค้า (คลิ๊กดูเเผนที่ขึ้นรถ)
05.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
07.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ร้านวุ้นเส้นท่าเรือ
08.30 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยัง วัดถ้ำมังกรทอง เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำมังกรทองนั้น เนื่องจากมีถ้ำขนาดเล็กอยู่บนยอดเขา โดยคณะทัวร์ต้องเดินขึ้นบันได 95 ขั้น เพื่อเดินไปถึงปากถ้ำ วัดถ้ำมังกรทองมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยแพร่หลายจากการทำสมาธิลอยน้ำของแม่ชีหลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดถ้ำเขาปูน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสที่ ถ้ำเขาปูนแห่งนี้นอกจากนี้ถ้ำเขาปูนยังมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแคว ที่ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นศูนย์พยาบาลเรียกว่าโรงพยาบาลเขาปูน
11.00 น. เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่น ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตรได้แก่ อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ มาก่อสร้างเพื่อเป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพม่า การสร้างสะพานเต็มไปด้วยความยากลำบาก ความโหดร้ายของสงครามความทารุณ ทำให้เชลยศึกต้องเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมาก สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเหมือนอนุสรณ์ของความโหดร้ายทางสงคราม ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ถ่ายรูปบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิเช่น นิล พลอย บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
13.30 น. ช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังถ้ำกระแซ นำคณะทัวร์ทุกท่านเข้าไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อถ้ำกระแซพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือหลังจากนั้นให้คณะทัวร์ทุกท่านได้ถ่ายภาพบริเวณ ทางรถไฟสายมรณะที่มีความยาว 400 เมตรบนหน้าผาเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในลำน้ำแควน้อย
15.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง น้ำตกไทรโยคน้อย ให้คณะทัวร์ทุกท่านได้เล่นน้ำตกบริเวณน้ำตกไทรโยคน้อยตามอัธยาศัยหรือท่านใดจะเลือกซื้อของฝาก เช่นกล้วยฉาบ มันฉาบ หรือจะเป็นใส้อั่วซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางไปยังที่พัก
17.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก ผึ้งหวานรีสอร์ทให้คณะทัวร์ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)

วันที่สอง พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด-น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์-ล่องแพเขื่อนศรีนครินทร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4)
08.00 น. ออกเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด (Hellfire Pass Museum) ที่นี่เป็นสถานอนุสรณ์ที่แสดงถึงความโหดร้ายในสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่แห่งนี้จะแสดงถึงความทรมานของเชลยจากการตัดทางผ่านภูเขาเพื่อสร้างรถไฟสายมรณะไปยังประเทศพม่า นอกจากนี้ยังได้ชมอุปกรณ์ต่างๆที่เชลยได้ใช้ในการสร้างทางรถไฟแห่งนี้
10.00 น. ทุกท่านเดินทางต่อไปยังเขื่อนศรีนครินทร์ พาคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางขึ้นไปยังสันเขื่อนของเขื่อนศรีนครินทร์ให้ทุกท่านสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)
13.00 น. เดินทางต่อไปยังน้ำตกเอราวัณ ซึ่งเป็นน้ำตกขึ้นชื่อของกาญจนบุรี และเป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติน้ำตกมีทั้งหมด 7 ชั้น ให้คณะทัวร์ได้เล่นน้ำถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
15.00 น. ออกเดินทางสู่ แพพี่ต้น
15.30 น. เดินทางถึง แพพี่ต้น ทุกท่านลงแพลากแพออกจากฝั่งไปเกาะกลางทะเลสาบ พัักผ่อนตามอัธยาศัย(พักผ่อน เล่นน้ำ ตกปลา ชมวิว ร้องเพลง)
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่6) ( บุฟเฟ่ต์ 5 อย่าง )
19.00 น. เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลง คาราโอเกะ ดิสโก้เธค หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น กองถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร กทม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)
08.00 น. เดินทางต่อไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
10.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งและเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดกาญจนบุรีต้นน้ำของน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมาจากเทือกเขากะลา น้ำตกจะทั้งหมดด้วยกัน 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ให้คณะทัวร์ทุกท่านถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)
13.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ กองถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
15.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง กองถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ชมความสวยงามของฉากอลังการของฉากต่างๆ ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ อาทิ วัดมหาเถรคันฉ่อง ห้องเก็บพระแสงปืนต้น อาณาจักรหงสาวดี สีหสาสนบัลลังก์ คุกใต้ดิน พระที่นั่งสรรเพชรปราสาท ท้องพระโรงหงสาวดี นิทรรศการภาพถ่ายจากการถ่ายทำภาพยนตร์ โดยจะมีวิทยากรประจำจุดต่างๆ 17.00 น. เดินทางออกมาแวะซื้อของฝากที่ร้านของฝาก

19.00 น. เดินทางกลับ กทม.
21.00 น. เดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการท่านละ
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP กทม.-กาญจนบุรี
- ค่าอาหารกลางวัน 8 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พักบนแพ 1 คืน
- ค่าที่พักบนรีสอร์ท 1 คืน
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เเนะนำทัวร์กาญจนบุรี

รหัส KB 110 เที่ยวกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานสัมพันธมิตร ถ้ำกระแซ รถไฟสายมรณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 1 วัน
รหัส KB 111 กทม.-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-สุสานสัมพันธมิตร- ทางรถไฟสายมรณะ-ปราสาทเมืองสิงห์ เดินทางโดยรถตู้ 1 วัน
รหัส KB 112 กทม.-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-น้ำตกไทรโยคน้อย-สุสานสัมพันธมิตร-ช่องเขาขาด –วัดถ้ำเสือ เที่ยว 1 วัน เดินทางโดยรถตู้ VIP
รหัส KB 113 กทม.-น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน เดินทางโดยรถตู้
รหัส KB 114 กทม. สะพานข้าแม่น้ำแคว ขี่ช้าง ล่องแพ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เดินทางโดยรถตู้ 1 วัน
รหัส KB 115 กทม.วัดถ้ำเขาน้อย วัดถ้ำเสือ แม่ชีลอยน้ำ กองถ่ายทำภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวร สะพานข้ามแม่น้ำแคว เดินทางโดยรถตู้ VIP 1 วัน
รหัส KB 116 กทม ไหว้พระ 9 วัด กาญจนบุรี วัดเมตตาธรรม วัดถ้ำพุหว้า สำนักสงฆ์โพธิสัตว์บรรพตนิมิต วัดถ้ำเขาปูน วัดเขาน้อย วัดถ้ำเสือ วัดนางโน วัดถ้ำมังกรทอง วัดใต้ เดินทางโดยรถตู้ VIP 1 วัน การเดินทาง เดินทางโดยรถตู้ VIP
รหัส KB 117 กทม.-วัดถ้ำเสือ-วัดเขาน้อย-วัดบ้านถ้ำ-วัดถ้ำมังกรทอง-สะพานข้าแม่น้ำแคว 1 วัน เดินทางโดยรถตู้ VIP
รหัส KB 118 สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดป่าหลวงตามหาบัว 1 วัน เดินทางโดยรถตู้ VIP
รหัส KB 119 กทม.-น้ำพุร้อนหินดาด –ช่องเขาขาด ไทรโยคน้อย –ถ้ำกระแซ –ทางรถไฟสายมรณะ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว 1 วัน เดินทางโดยรถตู้ VIP
รหัสโ KB 210 เที่ยวกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานสัมพันธมิตร ถ้ำกระแซ รถไฟสายมรณะเดินทางโดยรถตู้ VIP 1 วัน
รหัสKB 211 กทม.-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-สุสานสัมพันธมิตร- ทางรถไฟสายมรณะ-ปราสาทเมืองสิงห์ เดินทางโดยรถตู้ 1 วัน
รหัส KB 212 กทม.-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-น้ำตกไทรโยคน้อย-สุสานสัมพันธมิตร-ช่องเขาขาด –วัดถ้ำเสือ เที่ยว 1 วัน เดินทางโดยรถตู้ VIP
รหัส KB 213 กทม.-น้ำตกเอราวัณ-เขื่อนศรีนครินทร์-สะพานข้ามแม่น้ำแคว-กองถ่ายทำพระนเรศวร 1 วัน เดินทางโดยรถตู้


วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
คำแนะนำในการจองทัวร์
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-617-7128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยาแผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน